Hanka Röslerová: Problémy ve vztazích stále řeší lidé nejčastěji

Klikov – Hodně lidí v poslední době hledá východisko ze zdánlivě neřešitelné situace a stále častěji se uchylují k radám esoteriků nebo kartářek. Proto jsem další sérii štafetových otázek zahájila právě v Klikově u kartářky Hanky Röslerové.

Řada lidí tě už zná jako kartářku a léčitelku, teď už rok zaujímáš také novou roli, a to babičky, jak se ti ji daří skloubit s tvým posláním?
Jsem vděčná za zdejší přírodu, která mě nabíjí, stejně tak jako moje malá vnučka Janinka, která mi dodává elán do života a optimismus. Obojí potřebuji, protože mě většinou vyhledávají především lidé, které trápí nějaké problémy, nebo stojí před vážným rozhodnutím a poradit či pomoci jim vyžaduje ode mne velkou zodpovědnost.

Vím, že tě vždy zajímaly záhady a mystéria, mezi které patří i minulé životy. Myslíš si, že může jejich odtajnění prostřednictvím regrese lidem nějak prospět, nebo je na místě obava a respekt?
Rozhodně by neměl nikdo zkoušet hlubinnou terapii – neboli regresi, návrat do minulých životů – jenom tak ze zvědavosti, ale pouze pokud má třeba nějaké chronické bolesti nebo nějaká traumata, alergie či strachy z něčeho konkrétního, jako je třeba klaustrofobie nebo neschopnost se bránit a podobně. Sama jsem si to vyzkoušela takzvaně na vlastní kůži a velice mi to prospělo jak po tělesné, tak i duševní stránce. Ono totiž podíváním se na problém začne pak postupně sám mizet, strachy se zmenšují a bolesti ustupují.

Říkala jsi, že za tebou přicházejí lidé s různými problémy, co je v poslední době trápí ze všeho nejvíc?
Nejvíce řeší vztahové problémy, ty jsou stále na prvním místě. Dále to jsou pracovní problémy, strach ze ztráty zaměstnání a a hledání nové práce. Mým úkolem je lidi posílit, dodat jim sebedůvěru, aby se nevzdávali naděje a ukázat jim pozitivní směr do budoucna. Ve výkladu se držím pozitivního přístupu a výkladu, aby se lidé soustředili na důležité pozitivní body ve svém životě. Někteří esoterici ještě dnes často své klienty působením strachu spíš oslabí, než aby jim ukázali pozitivní možnosti, a tím jako by jejich problémy narůstají a nejsou tolik schopni sebrat svou sílu, odvahu jim čelit a důvěru v pozitivní výsledek.

Stalo se někdy, že bys někomu vykládat karty doslova nechtěla?
Nikdy jsem ani v minulosti nikomu, kdo za mnou přišel, výklad karet neodmítla, ale musel si se mnou včas dohodnout termín. V poslední době si mě však už někteří lidé sami přímo vybírají. Dnes už má každý zákazník svého kartáře, kterému důvěřuje a cítí se u něj dobře. Mým úkolem je při výkladu karet dodat lidem chybějící krásnou duhovou energii, kterou čerpám díky Reiky kurzu z Univerza. Mám už stálou klientelu, ale přicházejí stále noví klienti a jsou to stále více duchovnější lidé. Proto je to pro mne velká radost s nimi spolupracovat s vědomím, že to obohacuje hodně obě strany.

V poslední době se děje ve světě velké množství katastrof, a to nejen přírodních. Proč si myslíš, že se to všechno děje?
Lidé by si měli včas uvědomit, co je v našem životě nejdůležitější – jako jsou čisté láskyplné vztahy všeobecně, nejen v rodinném kruhu, naplňující práce a především dokonalý zdravotní vztah, na kterém musíme všichni pracovat. Měli by se také naučit být víc vzájemně ohleduplní a tolerantní.

Co je právě pro tebe v tuto dobu nejdůležitější?
Krásné čisté rodinné a přátelské vztahy, ale především práce, která mě stále více naplňuje a uspokojuje.

Chtěla bys něco popřát čtenářům?
Přeji všem, aby se v těchto těžkých dobách snažili uvědomit si pravý význam slova láska a aby ji v sobě i druhých našli. Také všem přeji, aby každý našel své pravé místo jak ve vztazích, tak v pracovním uplatnění a aby se cítil šťastný. Kartářka Hanka Röslerová předá příště štafetové otázky vedoucímu ochotnického divadelního souboru SUD Vítu Pávkovi ze Suchdola nad Lužnicí.

Odkaz na článek