Hanka Röslerová, kartářka a léčitelka duší

Sedím v příjemné atmosféře obývacího pokoje útulného domečku, obklopují mne andělé v různých podobách a na přivítanou se ke mně hrne malý černý pudlík. Žádná černá kočka na rameni usměvavé paní Hance nesedí. Do pokoje občas nakoukne dcera Monika nebo syn Mark, kterým na profesi jejich maminky nepřijde vůbec nic zvláštního, oba studují a baví se stejným způsobem jako jejich vrstevníci. Povídáme si o tom, jak je důležité, v dnešní přetechnizované době, vrátit se zpátky k člověku - poznání sebe sama a využívání darů, se kterými jsme se narodili.

Vykládání karet je nyní poměrně módní záležitostí, stává se vám často, že někdo přijde jen z pouhé zvědavosti?
Ano, stává se to. Lidé, kteří přijdou, protože jsou zvědaví a prakticky nevěří v žádný význam karetního výkladu, zpravidla bývají velmi překvapeni tím, co na ně karty prozradí,
nebo když jim řeknu jméno nebo znamení partnera. Stává se mi také, že se mi lidé otevřou nebo zjišťují, že nazývám věci pravými jmény, které oni nikdy nevyslovili. Přijde někdo, kdo je nad věcí, myslí si, že výklad nepotřebuje, ale že je jen zvědavý, a pak zjistí, že problémy, které skrýval, může nějak řešit. Nejdříve za mnou přicházely ženy, ale dnes přicházejí čím dál více i muži.

Vím o vás, že karty vykládáte již dlouho, mohla byste nám přiblížit vaše začátky, jak se zrodila kartářka?
Karty vykládala už moje prateta, která mi chtěla všechny své zkušenosti předat, když mi bylo kolem třinácti let, ale už to bohužel nestihla, umřela a její karty někam zmizely, což je mi dodnes moc líto. Mamince kdysi jedna věštkyně, taková stará babička, v Praze také nabízela, že ji bude učit, protože má pro to předpoklady, ale maminka je zdravotní sestra a porodní bába a měla z toho respekt a ani to nezkusila. Karty se prolínaly mým životem už od dob dospívání. Svůj první balíček vykládacích karet jsem si koupila až v Německu, kde jsem žila 13 let. V době, kdy jsem se dostala do složité životní situace a snažila se najít nějaké řešení, mi byla doporučena kartářka – paní Gerhard, která mě přemluvila, abych se u ní učila výkladu karet, protože silně cítila mé nadání a vlohy pro tuto práci. Byla to velmi milá, nenápadná paní, ze které vyzařoval klid a síla osobnosti. Měla postiženou dceru a starala se o maminku. Nejprve jsem si na to netroufala, ale ona mě velmi citlivě vedla krůček za krůčkem, dokud si nebyla jistá, že mi vše důležité předala.
Bylo jednoduché pokračovat v Čechách, kde se spíše vykládání karet spojovalo s filmy pro pamětníky, ve kterých byli většinou ztvárňováni kartáři jako podvodníci? O seriózním vykládání karet toho moc ve všeobecném povědomí nebylo.

Když jsem se vrátila, v roce 1998, vyptávaly se mě kamarádky, co jsem dělala a samozřejmě chtěly samy vyzkoušet, co to obnáší. Tak jsem začala vykládat jen nejbližším, když si o to řekli, ale pak se to rozkřiklo a zařídila jsem si regulérní živnost. Také k tomu přispělo, že jsem měla malé děti a z Klikova, kde bydlím, bylo těžké někam dojíždět nebo vůbec najít dobrou práci, proto jsem se mohla stále více věnovat vzdělávání v tomto oboru. Někdo se tomu věnuje okrajově, ale pokud to má mít nějaký smysl, musí se umět propojit vědomosti s praxí a používat je a neustále rozvíjet. Všechno má svůj čas, musí to jít přirozenou nenásilnou cestou - je to i podle toho, jakými zkouškami člověk v životě prošel, jaké nasbíral zkušenosti, a především jak je vnímavý, má-li tento dar. Nedělám to jen proto, abych zabezpečila rodinu - děti, což bylo možná prvotním důvodem, ale dělá mi velkou radost, když se mi pak lidé hlásí (třeba i po půl roce) a říkají, jak jsem jim pomohla.

Vaše pomoc ale nespočívá pouze ve výkladu karet, jakým způsobem ještě můžete lidem pomoci a s jakými problémy se na vás lidé nejčastěji obracejí?
Nejvíce problémů mají lidé se vztahy. Abych završila jakýsi kruh a mohla tak víc zaopatřit lidi, kteří ke mně přicházejí, udělala jsem si několik kurzů Reiki, které jsem završila titulem Mistr Reiki, což znamená, že toto mohu vyučovat a předávat dál, a zdokonalovala jsem se ještě dalšími nadstavbovými kurzy. Reiki je duhová energie Univerza, která je léčivá, léčí nejen zdravotní problémy, ale i dušičku. Může se posílat i tzv. dálkové Reiki - pozitivní energie - i do různých záležitostí, jako jsou například zdravotní problémy, ale i porod, přijímací zkoušky, státní zkoušky, maturity, do různých důležitých jednání. Tato energie je velmi pozitivní a není ji možné zneužít.

Bydlíte na venkově, stranou od větších měst, z jakých míst k vám lidé přicházejí?
Prakticky z celých jižních Čech, jižní Moravy, z Prahy, Německa a Rakouska. Pokud má někdo problém přijet za mnou osobně, mohu mu udělat výklad i po telefonu, není to žádný problém, stejně jako posílám energii. Každému vyložím situaci, ve které se nachází, poradím mu, co by měl v té dané situaci nejlépe učinit. Říkám pravdivě i negativní věci, kromě smrti, kterou z etických důvodů nesděluji. Snažím se je zaopatřit - když jim není dobře, doplním jim jejich energii a pokud si to přejí, mohu je také karmicky vyčistit - říká se tomu "čištění duše".

Na trhu objevuje velké množství druhů výkladových karet, jaké používáte vy?
Nejčastěji používám výkladové karty paní Lenormand a takzvané Vztahové karty, k nim jsem ještě přibrala andělské karty - Poslové světla a Andělé a svatí, které nám mohou poradit, jak v dané situaci postupovat. Používám většinou čtyři druhy karet, ale mám jich celkem ve sbírce kolem třiceti druhů, které používám privátně.

V této době máme nakročeno do dalšího roku, v čem byl pro vás letošní rok výjimečný?
Letošní rok byl pro mne důležitý - především proto, jak jsem se již zmínila, že se mi spojil kruh "služeb", které mohu lidem, kteří se na mne obrátí, poskytnout. Nazvala jsem jejich problém - ukázali jsme si na něj, pomáhala jsem jim dát energii, aby zvládali danou situaci, a když jsem někde viděla bloky, které nejdou normálně odstranit nebo jen těžko a dlouhodobě, tak jsem nabídla čištění dušičky, a tím se kruh uzavřel. Důležité pro mne je i to, že každého, kdo se na mne obrátí, mohu zaopatřit sama podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Když má někdo ke mně důvěru jako ke kartářce, tak má důvěru také ohledně vyčištění karmy (minulých životů). Dlouhodobé zákaznice mě už dobře znají a ví, že to s nimi myslím dobře. Jejich důvěra mě naplňuje a posiluje pro další práci. Tyto záležitosti se nedají řešit okamžitě, většinou se výsledky projeví až po určitém čase.

Jak byste charakterizovala končící rok všeobecně - co našim životům přinesl?
Tento rok byl pro nás numerologicky velmi důležitý, byl to duchovní rok, který nebyl vůbec jednoduchý, byl očistný. Lidé cítí, jak to byl velice složitý rok - rozhovory se zákazníky mi to jen potvrzují. Ale to vše nás duševně zmobilizovalo, museli jsme si něco prožít, opustit staré nevyhovující principy, vzory chování, otevírají se nám nové brány. Je to duchovní devítka, završení tzv. minulého období a nyní nám nastane nové období, do kterého vcházíme nově vyčištění, s novými silami - přicházíme na start nového závodu.

Myslíte novým závodem nový rok jako další časový úsek našeho života nebo jako nové úkoly a možnosti, kterých bychom se měli v tomto životě zhostit?
Ano, je to spojeno se změnami. Země se dostala 4. května 2007 do nových vyšších duchovních vibrací z pozemských nižších vibrací. Znamení zemská a vodní se začínají otevírat mnohem snadněji než dříve, kdy byla uzavřená. Je to jejich úkolem v tomto životě, naopak úkolem ohnivých a vzdušných znamení je učit se větší trpělivosti.

Počátkem roku 2008 se nám začnou otevírat nové možnosti, ale už nyní cítíme, pokud něco není správně. Lidé budou citlivější a vnímavější ke svému okolí a budou schopni lépe poznat, zda jsou na správném nebo nesprávném místě, budou přístupnější pro nové možnosti, budou chtít objevovat nepoznané. Stále více zákazníků se mi svěřuje se svou chutí do nových projektů. Vznikají také nová seskupení esoteriků, kde si předávají své zkušenosti a rozšiřují poznatky, aby mohli co nejlépe naplnit svá poslání.

Někteří lidé předpokládají, že jim výklad karet předpoví budoucnost, a ani je nenapadne, že se na jejím utváření stále podílejí, co byste jim i ostatním vzkázala?
Chtěla bych lidem říct, že kartičky nebo posílání energie jsou jen podporou toho, co každý sám cítí. Nechci, aby lidé dělali vše podle mne, ale aby se naučili řídit svůj život sami. Výklad je pouze podpora v okamžicích rozhodování nebo v době, kdy jsou zaneprázdněni nebo něčím tak ovlivněni, že nemohou rozhodnout sami. Byla bych ráda, kdyby výklady byly jen potvrzením toho, co tuším, nebo si myslím, že je správné.
Říkám skoro každému zákazníkovi, aby se snažil cvičit intuici, kterou máme každý dánu a aby se naučili rozlišovat dobrý a špatný pocit - jít si za tím dobrým, nebo se vzdát toho, z čeho máme špatný pocit. Samozřejmě to nějaký čas trvá, než se to každý naučí.

Nemáte strach, že tímto přístupem přijdete o zákazníky, že vás již nebudou tolik potřebovat?
Myslím si, že trápení a problémů je mezi lidmi pořád hodně, takže se nebojím toho, že by mou pomoc někdo další nepotřeboval. Navíc cítím, že se více zaměřím na duchovní léčení, už nyní se mi ukazuje tento směr jako důležitý do budoucna. Vykládání karet je pouze odrazovým můstkem do duchovní oblasti života, cestou se stále učím novým poznatkům a novým cestám.